Wykorzystywanie amantadyny jako środka stosowanego w zapobieganiu i leczeniu wirusowych chorób płuc (m. in. grypy)

Udostępnij:

Wykorzystywanie amantadyny jako środka stosowanego w zapobieganiu i leczeniu wirusowych chorób płuc (m. in. grypy). Informacje w literaturze fachowej z lat 80-tych i z roku1990 ubiegłego stulecia.

1/ O amantadynie jako środku leczniczym, stosowanym przeciw grypie, oraz stosowaniu go w okresie epidemii grypy jako środka zapobiegawczego u osób, dla których ta choroba stanowi szczególne zagrożenie informuje podręcznik „Nauka o chorobach wewnętrznych”, napisany pod naczelną redakcją prof. dr. hab. med. Tadeusza Orłowskiego wydany przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w 1990r. – w tomie V na stronie 149.
2/ Informacje o amantadynie jako lekarstwie stosowanym w zapobieganiu i leczeniu nietypowych, wirusowych zapaleń płuc znajdują się –na stronie 123 w książce „choroby wewnętrzne dla studentów pod redakcją prof.dr. med. Franciszka Kokota”, wydanej w 1983 r. przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
3/ O amantadynie, stosowanej w leczeniu i zapobieganiu epidemiom grypy wspomina „VADEMECUM lekarza ogólnego” napisane pod redakcją prof. dra hab. med. Włodzimierza Brühla i prof. dra hab. n. med. Ryszarda Brzozowskiego – wydane przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich w 1990 roku.

Tekst: M.Jabłoński


Napisz komentarz

Udostępnij: