[WIDEO] V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12.06.2021, Warszawa

491
0
Udostępnij:
V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12.06.2021, Warszawa
V INTERNATIONAL PROTEST AGAINST VACCINATION – 12.06.2021, Warsaw

Jesteś wolnym człowiekiem! Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej. Upomnij się o te podstawowe prawa! Pokażmy światu jak wielu nas jest! V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12 czerwca 2021

You are free! You have the right to freedom of speech. You have the right to freedom of movement. You have the right to free and informed consent or refusal of consent in relation to medical procedures. You have the right to the protection of your personal data. You have the right to respect for your private life and physical integrity. Stand up for these basic rights! Let’s show the world how many we are! 5th International Protest Against Mandatory Vaccination – June 12, 2021

Relacja: Paweł Januszek VLOG


Napisz komentarz

Udostępnij: