Naturalna odporność biologiczna najważniejszą zaporą przed epidemiami chorób cywilizacyjnych i zakaźnych

Udostępnij:

Jest poważny problem z brakiem konstruktywnej debaty na temat odporności biologicznej, świadomości i edukacji w tym zakresie. Media głównego nurtu i politycy sprawujący władzę, nie podejmują takowej dyskusji, traktując wyszczepianie, jako jedyną skuteczną metodę troski o zdrowie społeczeństwa. Poniżej publikujemy fragment tekstu nadesłanego do naszej redakcji Opolska TV / Paweł Januszek vlog, który warto wziąć pod uwagę w przemyśleniach, a który (o ile nam wiadomo) pozostaje bez odpowiedzi wielu instytucji państwowych. Z autorem e-maila przeprowadziliśmy dość szeroką tematycznie rozmowę, na temat odporności naturalnej (biologicznej). W najbliższym czasie postaramy się ją w całości przedstawić.

„Naturalna odporność biologiczna w opinii wielu uznanych, wybitnych lekarzy, jest najważniejszą zaporą przed epidemiami chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, w szczególności wszelkiego rodzaju grypami, z wirusowym Covid-19 włącznie. Odporność ta wynika głównie z prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności dbania o zachowanie wszechstronnej sprawności fizycznej, odporności na zmiany atmosferyczne, właściwego odżywiania i przebywania w zdrowym otoczeniu. Znajomość sposobów regeneracji sił i skutecznego wypoczynku ma również wielkie znaczenie.
Najwłaściwszym zespołem ekspertów, który mógłby wypracować odpowiednie wytyczne w tym zakresie, wydaje się być profesjonalnie uzupełniona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. W jej składzie powinny się znaleźć pomijane dotąd następujące osoby :
* Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP: aby skuteczniej promować zdrową, ekologiczną polską żywność za pośrednictwem Ministra
* Stali przedstawiciele Senatów następujących uczelni akademickich (po jednym z każdej) :
– medycznych
– rolniczych (chodzi o choroby odzwierzęce, produkcję żywności oraz sposoby zdrowego żywienia człowieka)
– sportowych (chodzi o skuteczne sposoby zachowania sprawności fizycznej)
Proponowane tematy do uwzględnienia w Programie:
* Należy poprzez politykę podatkowo-kredytową bezwzględnie promować:
– ekologiczne rolnictwo i hodowlę na terenie kraju
– produkcję w kraju, z polskich surowców, ekologicznej żywności roślinnej i zwierzęcej oraz ziołowych leków i nalewek.
– produkcję testów, umożliwiających badanie laboratoryjne wpływu konserwantów i ulepszaczy w żywności na zdrowie.
– tworzenie ogólnodostępnych ośrodków praktycznej nauki domowej gastronomii i farmacji opartej na naturalnych surowcach spożywczych wolnych od konserwantów i ulepszaczy smaku, aby absolwenci potrafili samodzielnie w warunkach domowych upiec chleb, zrobić tradycyjną kiełbasę, prawdziwą czekoladę i słodycze, ocet oraz wykonać różnego typu tradycyjne lecznicze soki, syropy i nalewki ziołowe. Tego typu umiejętności pozwoliłyby konsumentom w dużym stopniu uniezależnić się od pełnych szkodliwej chemii produktów wykonywanych metodami przemysłowymi. Samodzielna nauka poprzez internet lub z podręczników często nie daje bowiem zadowalających rezultatów.
* Program podnoszenia poziomu naturalnej odporności powinien uwzględniać ekologiczne zasady rozwoju miast, aby nie stawały się one betonowymi pustyniami, pozbawionymi wystarczającej ilości całorocznej zieleni (liściastej i iglastej), niezbędnej do produkcji tlenu. Zieleń może stanowić również w zabudowie miejskiej naturalne kliny doprowadzające świeże powietrze z otaczających terenów pozamiejskich.
* Na wszystkich kominach fabrycznych powinny być zainstalowane skuteczne filtry, eliminujące szkodliwe dymy, szczególnie te, powstające przy spalaniu węgla.
* Punkty skupu surowców wtórnych winny mieć obniżone podatki, by poprzez wyższe ceny zachęcały społeczeństwo do zwiększonej aktywności. Dotyczy to w szczególności makulatury, która ma wielkie znaczenie w ograniczaniu wycinki lasów, będących głównym czynnikiem oczyszczającym powietrze.
Narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności po opracowaniu powinien zostać odpowiednio umocowany prawnie.

Z wyrazami szacunku
M.Jabłoński”


Napisz komentarz

Udostępnij: