[Opolska TV do WOT] Nie wspieramy i nie promujemy akcji wyszczepiania ludności substancjami wytwarzanymi przez koncerny medyczne.

Udostępnij:

Od momentu powstania projektu Opolska TV otrzymywaliśmy drogą mailową wiele komunikatów prasowych i materiałów do publikacji na temat działań Wojsk Obrony Terytorialnej. Część z nich w miarę naszych możliwości promowaliśmy, szczególnie, gdy dotyczyły naszego regionu, gdyż doceniamy ambitne, patriotyczne i pro-obywatelskie działania żołnierzy WOT.

12 maja 2021r. otrzymaliśmy maila z zachętą do publikacji komunikatu oraz zdjęć dotyczącego „pomocy seniorom przy szczepieniach przeciw COVID-19. Żołnierze WOT od początku Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 włączyli się w pomoc seniorom przy realizacji szczepień.„.

Oficjalne stanowisko redakcji Opolska TV (Paweł Januszek vlog), wobec narodowej akcji wyszczepiania i wspierania jej przez Wojska Obrony Terytorialnej przedstawia się następująco:

Szanowni Państwo.

Uprzejmie proszę o usunięcie adresu e-mail redakcji Opolska TV (Paweł Januszek vlog) ([email protected]) z Państwa listy mailingowej Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zaprzestanie nadsyłania informacji związanych z działaniami WOT, przynajmniej do czasu, kiedy dostrzeżecie Państwo rzeczywistą powagę problemu z jakim nasz Kraj się mierzy, realizując bezkompromisowo plany i zalecenia politycznych i szczepionkowych agend międzynarodowych i globalnych koncernów medycznych.

Gwoli wyjaśnienia, nie popieramy działań Rządu RP w kwestiach wprowadzania „lockdownów”, szkodliwych dla gospodarki i życia społecznego, czyli zamrażania gospodarki, zakazów prowadzenia działalności przedsiębiorcom, nie popieramy rozporządzeń powodujących upadek poziomu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej, a także niszczenia wizerunku służb państwowych, kierowanych przeciw ludziom i ich wolnościom, zapewnionym w Konstytucji RP.

Rząd i media głównego nurtu, które prowadzą twardą i jednostronną narrację na masowe wyszczepianie ludności, bez jakiejkolwiek otwartej debaty środowisk naukowych, medycznych, prawniczych, a wręcz z premedytacją usuwając takową debatę z przestrzeni publicznej, podobnie jak to czynią komercyjne serwisy internetowe o dużym zasięgu, wprowadził dyktat sanitarny, skutkujący segregacją, a także czynieniem krzywdy wielu Polakom, włącznie z dziećmi i seniorami.

Poza tym, wydatkując na zakup szczepionek pieniądze podatników zgromadzone w budżecie państwa, zaciągając na to konto również dług z instytucji europejskich, oddając kolejny kawał suwerenności Polski i Polaków w ręce uniokratów, prowadzi do osłabienia naszej państwowości, gospodarki, strat społecznych i mentalnych. Temu dyktatowi my jako wolni ludzie, pałający się także dziennikarstwem obywatelskim, mówimy stanowcze – NIE!.

Uważamy, iż wyjątkowo hańbiącym jest wspieranie medycznych eksperymentów przy użyciu służb państwowych, kraju, który posiada Konstytucję i na niej opiera swoje prawa niższego rzędu.

Nie pozostajemy ślepi i głusi na problemy ludzi, szanujemy i doceniamy działania przekładające się na dobro innych, jak i wizerunek służb opłacanych z budżetu państwa. Jednakże brak poważnej i otwartej debaty środowisk medycznych i prawniczych, włącznie z niezależnymi naukowcami, a z drugiej strony nacisk na prowadzenie masowego aplikowania substancji, segregując społeczeństwo według grup zawodowych i masowego wyszczepiania grup społecznych przy pomocy służb państwowych, uważamy za karygodne. Podobnie jak przyjęcie w/w stanu rzeczy za jedynie słuszny i właściwy, ślepo włączając się we wprowadzanie reżimu sanitarnego w kraju o wiekowych tradycjach wolnościowych.

Z całym szacunkiem, naszym zdaniem nikt nie ma do tego prawa, nikt nie potwierdza wiedzy na temat długofalowych skutków tego eksperymentu, nikt nie bierze odpowiedzialności za te skutki, a w tym wszystkim Niepożądane Odczyny Poszczepienne występujące u zaszczepionych ludzi podczas prowadzenia Narodowego Programu Szczepień, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, nie dają nikomu prawa do prowadzenia masowej akcji wyszczepiania, nawet, gdy został on wprowadzony przez władzę wybraną kilka lat temu przez demokratyczną większość.

Z poważaniem,
dziennikarz obywatelski, Paweł Januszek
Opolska TV / Paweł Januszek vlog


Napisz komentarz

Udostępnij: