[Opolski S-❤️-S] Nowotwór MPNST (Triton-Tumors) – kto może pomóc?

Udostępnij:

Drodzy znajomi. Wyjątkowa prośba o POMOC w rozpowszechnieniu informacji o bardzo rzadkiej chorobie. Potrzeba dotarcia do osób, które toczą podobna walkę, lub tych, którym udało się wygrać z tą śmiertelną chorobą.
Na nowotwór MPNST (Triton-Tumors) zapada zaledwie 0,001% całej populacji, ciężko zdobyć wiedze na jej temat w klinikach, nawet za granicą. Do tego działania związane z pandemią koronawirusa powodują dodatkowe poważne utrudnienia.
LICZYMY na siłę mediów społecznościowych. Wielka prośba o udostępnianie tej informacji. [English translation below]

Poniżej post z profilu facebookowego pani Katarzyny, siostry osoby poszukującej wsparcia. W przypadku posiadania informacji związanych z opisywaną chorobą, prosimy o kontakt z Katarzyna Janiszewska.

Dear friends. We have a unique request for help in spreading information about a very rare meditional condition. There is a need to reach out to those who are fighting a similar battle or those who have managed to win against this deadly disease. The MPNST (Triton-Tumors) affects only 0.001% of the entire population. It is very difficult to get the knowledge about it in the clinics, even abroad. Additionaly, the activities related to the coronavirus pandemic cause another serious difficulties. We rely on the power of social media. We have a huge request to share this information.


Napisz komentarz

Udostępnij: