Dziś miała miejsce akcja „kaskadowy pomiar prędkości”. Na drogach zwiększona ilość kontroli i pomiarów prędkości

Udostępnij:


Dziś Policja prowadziła ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania miały na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego funkcjonariusze zapowiadali, że będą reagować, poza wykroczeniami w postaci przekroczenia prędkości, również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W 2019 roku kierujący pojazdami spowodowali ponad 26 tys. wypadków drogowych z czego prawie 6 300 powstało z powodu nadmiernej prędkości. Zdarzenia drogowe, którym towarzyszy zbyt duża szybkość pojazdu najczęściej kończą się tragicznie. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków w poprzednim roku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najwięcej osób zginęło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu w 2019 roku z tego powodu śmierć poniosło 770 osób. Należy pamiętać, że nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach – podaje portal policja.gov.pl
Policjanci, w ramach działań, mieli prowadzić pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie.
Szczególną rolę będą mieć policjanci z Zespołów pn. „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości. W służbie używają najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.
Największym nadzorem zostaną objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.
Ponadto policjanci przypominają, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.
Policja apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań. Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności – przypominają policjanci.
źródło: http://opole-lubelskie.lubelska.policja.gov.pl

 

 

 

Napisz komentarz

Udostępnij: