[Archidiecezja Lubelska] „Nie” dla muzyki rozrywkowej w Kościele. Zarządzenie arcybiskupa

Udostępnij:


O tym, jaki repertuar oraz na jakich instrumentach powinien być odgrywany podczas Mszy św., mówi lutowe zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Wygląda na to, że młode pary nie będą miały możliwości ozdobić swojego ślubu kościelnego świecką muzyką z filmów, znanym przebojem, czy romantyczną piosenką, choć tego typu moda na oprawę ślubów funkcjonuje już lat. Abp. Stanisław Budzik wyraźnie wskazuje kapłanom i organistom wystrzegania się nieprawidłowości podczas sprawowania Mszy św., aby nie wprowadzać do obrzędów czegoś czysto świeckiego, albo niezgodnego z kultem Bożym.
Hierarcha wskazuje, że podczas wszelkich celebracji, można wykonywać wyłącznie utwory liturgiczne, natomiast muzycy, w tym organiści spoza parafii, mają obowiązek uzyskać uprzednią akceptację ze strony proboszcza lub rektora kościoła, a sam repertuar uzgodnić z miejscowym organistą. „Nie wolno więc wykonywać podczas liturgii muzyki o charakterze świeckim, w tym muzyki filmowej i rozrywkowej” – napisał w dokumencie, wskazując także na zakaz używania instrumentów wykorzystywanych w muzyce rozrywkowej, m.in. gitar elektrycznych, perkusji. Za niedopuszczalne przyjęte jest odtwarzanie podczas liturgii muzyki z urządzeń elektronicznych.
Wygląda na to, że w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dyspensy, gdyż jak dowiadujemy się z publikacji w mediach internetowych, prawo kościelne pozwala biskupowi diecezjalnemu udzielić dyspensy od ustaw dyscyplinarnych, jeśli uzna to za pożyteczne dla duchowego dobra wiernych.

Poniżej pełny tekst zarządzenia Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego w sprawie wykonywania muzyki podczas celebracji Mszy świętych:

Kościół zawsze wielką troską otaczał sprawowanie kultu Bożego, wiedząc, że każdy obchód liturgiczny jako dzieło Chrystusa – Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą (Konstytucja o liturgii, 9). Niestety, postępująca współcześnie sekularyzacja dotyka także liturgii, a zwłaszcza muzyki wykonywanej w kościołach. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wskazuje, że wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała kierownictwo nad świętą liturgią, by liturgia nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty (Redemptionis sacramentum, 18). Ponadto wspólnota wiernych ma prawo, aby zwłaszcza w celebracji niedzielnej stale była wykonywana odpowiednia i prawdziwa muzyka święta (RS 57), a także, by słowa pieśni podczas celebracji liturgii w sposób należyty strzegły i ożywiały wiarę (RS 58).
Ze względu na pojawiające się nieprawidłowości podczas sprawowania Mszy św. obrzędowych, zwłaszcza ślubnych i pogrzebowych, przypominam kapłanom, muzykom kościelnym oraz wszystkim zainteresowanym wiernym, aby pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś czysto świeckiego, albo niezgodnego z kultem Bożym (Musicam sacram, 43).
Dlatego zarządzam, aby we wszystkich kościołach na terenie Archidiecezji Lubelskiej podczas wszystkich celebracji liturgicznych, a zwłaszcza podczas Mszy św. obrzędowych (ślubnych i pogrzebowych), wykonywać wyłącznie utwory liturgiczne. Nie wolno więc wykonywać podczas liturgii muzyki o charakterze świeckim, w tym muzyki filmowej i rozrywkowej. Nie jest także dopuszczalne wykonywanie podczas sprawowania liturgii utworów o treści religijnej, ale z wykorzystaniem muzyki świeckiej. Zaleca się również wyłączenie z liturgii piosenek religijnych, które ze swojej natury mają inne przeznaczenie w życiu Kościoła.
Należy też pamiętać, że w liturgii głównym instrumentem są organy (Konstytucja o liturgii, 120). Można także używać innych instrumentów, z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane w muzyce rozrywkowej np. pianino elektroniczne, akordeon, perkusja, gitara elektryczna, saksofon, syntezator itp. (Instrukcja KEP, 37b). Niedopuszczalne jest odtwarzanie podczas liturgii muzyki z urządzeń elektronicznych (Instrukcja KEP, 40).
Dążąc do tego, by liturgia miała rzeczywiście modlitewny i uroczysty charakter, należy zatroszczyć się o to, aby wśród uczestniczących w liturgii znalazły się osoby, które w porozumieniu z duszpasterzem i organistą przyjmą posługę lektora i psałterzysty oraz odczytają lub zaśpiewają wezwania modlitwy wiernych. Zaproszeni do wspomnianych celebracji muzycy, w tym organiści spoza parafii, mają obowiązek uzyskać uprzednią akceptację ze strony proboszcza lub rektora kościoła, a repertuar uzgodnić z miejscowym organistą (w przypadku ślubów przynajmniej na miesiąc przed planowaną uroczystością).
Wyrażam nadzieję, że dobrze przygotowana liturgia i odpowiednio dobrana muzyka, pomogą w stworzeniu atmosfery modlitwy na chwałę Bożą i dla uświęcenia wiernych.
Na owocną posługę – muzykom kościelnym, a zwłaszcza organistom – wzywając wstawiennictwa św. Cecylii, z serca błogosławię.
+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

źródło: www.gosc.pl

 

 

 

Napisz komentarz

Udostępnij: