[Opole Lubelskie] Burmistrz spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Obawiają się, że kolejny dyskont zniszczy lokalny rynek przedsiębiorstw.

Udostępnij:


5 lutego 2020r. odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z Burmistrzem Opola Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miejskich, rady gminy oraz mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Opola Lubelskiego.
Spotkanie zostało zainicjowane pismem skierowanym do Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa, złożonym w grudniu 2019r. przez przedstawicieli lokalnych firm, z prośbą o podjęcie działań ochronnych wobec lokalnego biznesu, w związku z obawami związanymi z budową kolejnego sklepu z obcym kapitałem, zwanego potocznie „wielkopowierzchniowym”. Obawy dotyczą sklepu dyskontowego sieci Lidl, którego powstania przy ul.Fabrycznej, obawiają się lokalni przedsiębiorcy. [Jak podaje wikipedia: Lidl należy do Schwarz-Gruppe, która jest także właścicielem sieci sklepów „Kaufland”. Sieć sklepów Lidl jest obecna w 26 krajach europejskich. Lidl to spółka prywatna założona w 1930r., z siedzibą w Neckarsulm w Niemczech, której prezesem jest Dieter Schwarz, a dyrektorem Jesper Højer.]
Podczas spotkania w sali konferencyjnej UM, zwracano uwagę na zagrożenie dla lokalnego biznesu ze strony obcego kapitału, w szczególności dla hurtowników, sklepów oraz producentów (piekarnie, cukiernie, itp.), a także na potrzebę świadomości i edukacji społecznej wśród miejscowych konsumentów. Przedsiębiorcy w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na rolę konsumentów, dokonujących na co dzień zakupów, na istotę zrozumienia potrzeb obu stron (konsument-przedsiębiorca) w tej trudnej kwestii. Z wypowiedzi zgromadzonych, wynikało także, iż jedyną intencją jaką się kierują przedsiębiorcy, to ochrona ich działalności przed obcym kapitałem, niszczącym zasady konkurencyjności, tradycji kupieckich i możliwości rozwojowych, również dla tych nowo powstających firm, tworzonych przez mieszkańców gminy i powiatu.
Przedstawiciele władz miasta wysłuchali uwag i wniosków przedsiębiorców, podzielając opinię, iż sieci sklepów z obcym kapitałem mają wpływ na lokalny rynek, że zagrożenie dla funkcjonowania rodzimych firm istnieje, zwracając jednocześnie uwagę na brak rozwiązań prawnych umożliwiających wzięcie w ochronę lokalnego biznesu, poprzez wnioskowane zablokowanie takich inwestycji. M.in, o to wnioskowali opolscy przedsiębiorcy, podpisani pod w/w pismem skierowanym do Burmistrza (link: artykuł zamieszczony  na portalu Opolska TV) . Burmistrz, podczas debaty przedstawił stanowisko władz miasta, następnie zapowiedział, że weźmie pod uwagę i rozpatrzy propozycje, które kierowali w stronę władz uczestnicy spotkania.
Przedstawiciele UM poinformowali zebranych, iż przekształcenie terenów z przemysłowo-produkcyjnych na handlowo-usługowe, które otworzyło możliwość tego typu inwestycji w obszarze dotyczącym dyskusji, miało miejsce w 2016 roku. Burmistrz wyjaśnił obecnym, iż takie przekształcenie realizowane jest na wniosek właścicieli działek, zgodnie z prawem oraz, że te kompetencje są po stronie Rady Miejskiej, realizowane poprzez uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Finalnie, zebrani przedsiębiorcy złożyli podpisy inicjujące powstanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Opola Lubelskiego, które na osi porozumienia z władzami samorządowymi, skupiać ma lokalnych przedsiębiorców pod wspólnym celem – m.in. ochrony, wsparcia i integracji lokalnego biznesu. Zaplanowano także kolejne spotkanie z władzami w UM, gdzie obie strony przestawią swoje dalsze propozycje.
Autor: Opolska TV / Paweł Januszek [Powyższa publikacja jest relacją mieszkańca miasta, konsumenta, społecznika, który podejmuje się zajęcia określanego jako dziennikarstwo obywatelskie. Tekst jest napisany po spotkaniu lokalnych przedsiębiorców z Burmistrzem Opola Lubelskiego, które odbyło się w środę, 5 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. W przypadku uwag, w stosunku do treści publikacji, proszę o przekazanie ich pocztą internetową na adres [email protected] Zapewniam, że nie pozostaną bez odpowiedzi, Paweł Januszek.]

fot. Spotkanie Burmistrza Opola Lubelskiego z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

 

Napisz komentarz

Udostępnij: