Pieniądze na zadania związane ze sportem – konkurs ofert

434
0
Udostępnij:

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. rozpoczął się i trwa nabór ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w roku 2019. Zgodnie z treścią Zarządzenia, celem zadania jest pełniejsze zaspokojenie potrzeb i podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy, w szczególności w ramach upowszechniania wśród mieszkańców uprawiania sportu i aktywnego stylu życia.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to 5.000zł.
Termin składania ofert na formularzach to 10 września 2018r. do godz. 16.00. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego: ul.Lubelska 4, 24-300 Opolu Lubelskie. W roku 2018 na zrealizowanie zadań publicznych tego samego rodzaju, wydatkowano kwotę 266.000zł.
Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu lub podmiotów i zlecenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1. Realizacja zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: zakupu ubiorów, sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji zawodów w sporcie młodzieżowym.
2. Organizacja lub udział w zawodach mistrzowskich gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.
3. Organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.
4. Przygotowanie i organizacja współzawodnictwa sportu osób niepełnosprawnych.
5. Realizacja zadań sportowych o charakterze rekreacyjnym.
6. Realizacja zadań sportowych gminnych ważnych dla gminy Opole Lubelskie.
7. Realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury sportowej przy ul. Kolejowej 13 w Opolu Lubelskim.

Załączniki dostępne na stronie BIP UM Opole Lubelskie: Plik źródłowy, Oferta realizacji zadania publicznego, Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, Umowa o realizację zadania publicznego

 

 

 

Napisz komentarz

Udostępnij: