Józefów nad Wisłą – rys historyczny i galeria

1867
0
Udostępnij:

Tym razem na łamach portalu Opolska TV prezentujemy galerię zdjęć kościoła i notatkę historyczną na temat Józefowa nad Wisłą, przygotowaną przez Dariusza Kołodyńskiego. Dariusz to pasjonat historii, wydarzeń oraz miejsc, w których historia pozostawiła po sobie ślad. Praca zawodowa sprawia, iż bywa w różnych stronach Polski, poznając zwykłe, ale też owiane tajemnicą przeszłości miejsca, utrwala je na fotografii. Nie małe znaczenie dla autora ma też poznawanie ludzi zamieszkujących te okolice, których często łączy silna więź ze swoim regionem, często za sprawą podejmowanych działań społecznych, pracy na rzecz oświaty, kultury, działalności samorządowej, a także takich, których można po prostu spotkać na ulicy, czy też w restauracji i porozmawiać.

Józefów nad Wisłą – miejscowość o prawach miejskich (2019r.) znajdująca się w powiecie opolskim.

fot. Dariusz Kołodyński

Historia miejscowości rozpoczyna się w 1687 roku kiedy to kasztelan krakowski – Andrzej Potocki, na gruntach wsi Kolczyn, na prawie magdeburskim założył miasto Józefów.
Andrzej Potocki w 1691 roku ufundował w Józefowie świątynię wraz z klasztorem i w tym samym roku sprowadzili się tutaj Ojcowie Bernardyni. Kościół i klasztor zbudowane był z drewna i położone były w pobliżu dawnej fosy obronnej otaczającej miejscowość. Obydwa budynki spłonęła po pożarze w 1729 roku.
Obecna murowana Świątynia jest z 1730 roku,a fundatorem jest Syn zmarłego Józefa Potockiego. Kościół został konsekrowany 14 września 1743 roku i nadano mu tytuł „Bożego Ciała”.
Bernardyni są aktywni w Powstaniu Listopadowym 1830-31 i Styczniowym 1863-64.
Po upadku Powstania Styczniowego 1864 roku, władze carskie konfiskują mienie klasztorne, a miasto Józefów za udział w powstaniu, w 1869r traci prawa miejskie na 150 lat.

Autor: Dariusz Kołodyński

Napisz komentarz

Udostępnij: