Przedstawiciele mieszkańców wsi i osiedli wybrani. Gmina Opole Lubelskie

2233
0
Udostępnij:

Dobiegły końca zebrania wyborcze nowych sołtysów i przewodniczących osiedli w gminie Opole Lubelskie. Rolą nowo wybranych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, tj. sołectw i osiedli jest m.in. realizacja zadań publicznych, ułatwiających gminie wykonywanie jej zadań. Za sprawowanie tej funkcji w gminie Opole Lubelskie wypłacana jest dieta w wysokości 330zł na kwartał. Od tego roku kadencja osób obejmujących te stanowiska wydłuży się z 4 do 5 lat (2019-2024).

Opolska TV uczestniczyła w jednym z zebrań, dotyczącym osiedla nr 8 „Młodzieżowe” w Opolu Lubelskim. Na spotkanie do biblioteki przybyło niewielu, bo ponad 30 mieszkańców osiedla. W zebraniu uczestniczył także Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Zastępca Burmistrza Waldemar Gogół oraz m.in. w związku z zamieszkiwaniem na w/w osiedlu dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Osiedla Marek Plis, a także Radny Miejski tej kadencji Wiesław Gałek.

Korzystając z okazji spotkania z tą częścią społeczności Opola Lubelskiego, Burmistrz przedstawił plany i naświetlił cele jakie obrały władze samorządowe wobec całego miasta. Pojawiła się także dość emocjonalna dyskusja na temat problemów, które zgłaszała społeczność osiedla „Młodzieżowego”, czyli rowy melioracyjne, odwodnienie, jakość dróg osiedlowych – łącznie z betonową przeszkodą umiejscowioną od wielu lat na ul.Przedmieście [załączony poniżej materiał filmowy], czy też oznakowanie skrzyżowań.

Mieszkańcy wywołali również kwestie infrastruktury technologicznej oraz kwestie chodników, gdzie jak mówią, jak w mało której wspólnocie solidarnie inwestowali w latach powstawania i budowy osiedla własne, prywatne pieniądze, a co – jak twierdzą – nigdy nie przełożyło się w późniejszym czasie na odpowiednie podejście do pojawiających się na osiedlu problemów, czy też rozliczeń i obciążeń podatkowych.

W przypadku osiedla nr 8  „Młodzieżowe”, funkcje przewodniczącego w nowej kadencji sprawował będzie nadal Marek Plis, dotychczasowy przewodniczący osiedla, a w poprzedniej kadencji również Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Wyniki wyborów nowych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli:
Osiedle nr 1 „Błonie” – Bożenna Kłudka
Osiedle nr 2 „Ogrody” – Janusz Mikita
Osiedle nr 3 „Centrum” – Maria Ignatowska
Osiedle nr 4 „Zajezierze” – Marek Świątkowski
Osiedle nr 5 „Lipki” – Robert Maros
Osiedle nr 6 „Przy Lipowej” – Marcin Stempin
Osiedle nr 7 „Zagłobin” – Waldemar Domżał
Osiedle nr 8 „Młodzierzowe” – Marek Plis
Osiedle nr 9 „Janiszkowice” – Marcin Buczek
Osiedle nr 10 „Zagrody” – Robert Nowak

Białowoda – Tomasz Wciseł
Ćwiętalka-Świdry – Zdzisława Kasprzak
Darowne – Piotr Grys
Dąbrowa Godowska – Marcin Słowik
Dębiny – Jerzy Sliwiński
Elżbieta – Andrzej Prościński
Emilcin – Renata Pikuła
Górna Owczarnia – Danuta Grzeszkowska
Góry Kluczkowickie – Agnieszka Styczyńska
Góry Opolskie – Ewa Wieczorek
Jankowa – Magdalena Kołodziejczyk
Kazimierzów – Wioletta Dacka
Kluczkowice – Lucyna Adamczyk
Kluczkowice-Osiedle – Krzysztof Kowalczyk
Leonin – Anna Gasińska
Ludwików – Jadwiga Mirońska
Majdan Trzebieski – Dominik Kępiński
Niezdów – Zofia Wicha
Nowe Komaszyce – Zofia Stępniak
Nowy Franciszków – Krzysztof Mazurkiewicz
Ożarów – Mirosław Pietras
Puszno Godowskie – Grzegorz Dębiński
Puszno Skokowskie – Andrzej Adamczyk
Rozalin – Konrad Wicha
Ruda Godowska, Ruda Maciejowska – Michał Pyć
Sewerynówka – Henryk Wawrzonek
Skoków – Dorota Śliwińska
Stanisławów – Katarzyna Zawadzka
Stare Komaszyce – Zofia Łopacka
Stary Franciszków – mariola dudek
Truszków – Anna Adamczyk
Trzebiesza – Monika Odymała
Wandalin – Filip Starek
Wandalin-Widły – Irena Stochmal
Wola Rudzka – Jolanta Sochalska
Wólka Komaszycka – Renata Szustakowska
Wrzelowiec – Krystyna Małgowska
Wrzelowiec-Kierzki – Waldemar Bryś
Zadole – Adam Adamczyk
Zajączków – Zbigniew Pietroń
Zosin – Helena Matysiak

Autor: Opolska TV / Źródło: publikacje UM Opole Lubelskie

Napisz komentarz

Udostępnij: