Poniatowa. V Memoriał Pawła Tyszkiewicza

634
0
Udostępnij:

 

Zawody, a także ten film polecamy uwadze osobom, które znały Trenera – Pawła Tyszkiewicza, a także dzieciom i młodzieży uprawiające pływanie. Do zaproszenia załączmy film o Pawle, zrealizowany przez nas w ubiegłym roku jeszcze pod szyldem Radio Progres PL oraz Regulamin/Program organizatora wydarzenia.

1. Termin i miejsce: 07.04.2019 godz. 9.00; Pływalnia OSiR w Poniatowej

2. Organizator: Szkolny Klub Pływacki ”Meduza”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

3. Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć:
– dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i średnich oraz osoby które kiedykolwiek należały lub obecnie należą do „Meduzy”
– przyjaciele i znajomi Pawła.

4. Konkurencje:
– na dystansach 25m stylem dowolnym i 25m stylem grzbietowym dzieci rocznik 2009 i młodsze,
– na dystansach 50m stylem dowolnym ,50m stylem klasycznym, 50 stylem grzbietowym dzieci rocznik 2008-2006
– na dystansach 50m stylem dowolnym ,50m stylem klasycznym, 50 stylem grzbietowym i
– 50 m stylem motylkowym dzieci i młodzież rocznik 2005 i starsi.

4. Zasady:
Każda osoba ma prawo startu w dwóch (stosownie do wieku) konkurencjach. Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:
– rocznik 2010 i młodsze dzieci
– rocznik 2009
– rocznik 2008
– rocznik2007
– rocznik 2006
– rocznik 2004 -2005
– rocznik 2002-2003
– kategoria open tzn. osoby urodzone w 2001 i starsze
Oddzielna klasyfikacja dla dziewczyn i dla chłopców.
Zawody będą przeprowadzone seriami na czas.

5. Program:
1-2. 50 stylem motylkowym Dz/CH
3-4. 25m stylem grzbietowym Dz/CH
5-6. 50m stylem grzbietowym Dz/CH
7-8. 50m stylem klasycznym Dz/CH
9-10. 25m stylem dowolnym Dz/Ch
11-12. 50m stylem dowolnym Dz/Ch

6. Zgłoszenie:
– zgłoszenia osobiście przyjmowane są w biurze lub w kasie pływalni OSiR, u instruktorów klubu” Meduza”
– mailem prosimy o zgłoszenia na adres jazwap@tlen.pl ewentualnie smsem 693 264 584
– termin zgłoszenia do 31.03.2019.Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Rodzice lub opiekunowie dzieci, które aktualnie nie uczestniczą w zajęciach klubu „Meduza”, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wystąpienia w zawodach. Osoby pełnoletnie podpisują oświadczenie, że nie mają przeciwwskazań lekarskich do wystąpienia w zawodach.

7. Nagrody:
– Trzech pierwszych zawodników i zawodniczek z każdego rocznika otrzyma dyplomy, dla każdego uczestnika zawodów statuetka okolicznościowa

8. Zasady Finansowania:
– koszty organizacji pokrywa organizator

9. Postanowienia końcowe:
– podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP
– w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje SG zawodów
– BARDZO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH A SZCZEGÓLNIE TYCH KTÓRYCH KIEDYKOLWIEK UCZYŁ LUB TRENOWAŁ PAN PAWEŁ TYSZKIEWICZ!

W CZASIE ZAWODÓW ZORGANIZOWANA BĘDZIE ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA LECZENIE PAWŁA ŚLIWIŃSKIEGO (ZAWODNIKA SKP „MEDUZA”)

Autor: Opolska TV / Paweł Januszek

Jeżeli chcesz wesprzeć autora projektu OPOLSKA TV w produkcji tego typu materiałów -> wejdź TU na naszą ZRZUTKĘ

Napisz komentarz

Udostępnij: